Hlavní menu CZ

Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě

Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ poskytujeme aj na Slovensku.

Jednou z ambícií Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. je sprostredkovať a umožniť absolvovať vysokoškolské štúdium na súkromnej zahraničnej VŠ MVV aj občanom Slovenskej republiky.

Túto snahu sa podarilo naplniť a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 10.11.2008 dostala oficiálne povolenie poskytovať akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium v SR.

Vysoká škola zriadila v decembri 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky a zároveň pomôcť získať záujemcom o akreditované štúdium na VŠ príslušnú kvalifikáciu v študijných programoch:

Bakalársky študijný program - udeľovaný akademický titul

bakalár (skratka „Bc.“)

Magisterský študijný program - udeľovaný akademický titul

magister (skratka „Mgr.“)

Pre podrobnejšie informácie o prijímacích pohovoroch na VŠMVV kliknite na záložku Uchazeči.

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

  • študijné plány a metódy výučby prispôsobujeme spoločenským nárokom, požiadavkám a potrebám vysokoškolských študentov
  • prinášame aktuálne informácie o trendoch v ponímaní a prístupe k medzinárodným a verejným vzťahom
  • vychovávame absolventov VŠ s globálnym rozhľadom, ktorí sú schopní komunikovať na vysokej úrovni a sú pripravení zastávať významné pozície na národnom a medzinárodnom leveli
  • máme tím vysoko erudovaných ľudí zabezpečujúcich štúdium - docentov aj profesorov - pedagógov VŠ a odborníkov z praxe, s bohatými skúsenosťami vo všetkých disciplínach medzinárodných vzťahov, diplomacie a politických vied.

Více informací naleznete přímo na stránkách institutu.