Hlavní menu CZ

Institut veřejné správy

je autonomní součástí vysoké školy. Jeho činnost je zaměřena na problematiku rozvoje teorie veřejné správy, empirických výzkumů a tvorby projektů pro tento segment společenské praxe, na vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců státní správy a samosprávy.

Podle potřeb a zadání úřadů institut vyvíjí a pořádá specializované kurzy a odborné semináře.