Hlavní menu CZ

Smluvní vztahy a spolupráce

Rámcová smlouva o spolupráci s Vyšší odbornou školou české unie sportu (VOŠ ČUS)

2014

VŠMVVP a VOŠ ČUS navázaly v září roku 2014 spolupráci za účelem propojení aktivit na poli výuky, vzájemné propagace a při realizaci společných projektů v oblasti sportu.

logo-vos-cus-2 75x68px

 

Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti realizace výstav a veletrhů společnosti ABF,a.s.

2011 V r. 2011 VŠMVVP uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci se společností ABF,a.s., která jako podnikatelský subjekt zajišťující pořádání veletrhů, výstav a kongresů bude zabezpečovat v rámci svých obchodních aktivit odborné praxe studentů, které jsou součástí studijních plánů ve specializacích PR.

 

Smlouva o spolupráci s Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace

2010 V r. 2010 byla mezi DA MZV RF a VŠMVVP uzavřena nová smlouva o spolupráci, jejímž cílem je rozšířit podmínky a právní základ pro zajištění pravidelných kontaktů a spolupráce v oblasti vědecké i pedagogické.

 

Spolupráce s Asociací studentů a absolventů, o.s.

2010 V r. 2010 VŠMVVP uzavřela smlouvu s ASA s cílem dále prohlubovat spolupráci a vzájemnou informovanost mezi studenty a absolventy v celostátním měřítku.

 

Spolupráce s ČEZ, a.s.

2008 V r. 2008 byla zahájena spolupráce se Skupinou ČEZ realizací projektu Nadace ČEZ „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“. Další projekty jsou v realizační nebo přípravné fázi.

 

Smlouva s Erpet Golf Centrem, a.s.

2008 V r. 2008 byla uzavřena smlouva o poskytování sportovních služeb s výše uvedenou společností za účelem tělesné výchovy studentů ve vybraných sportovních oborech (squash, tenis, golf).

 

Spolupráce s Ústavem politických věd Slovenské akademie věd

2007 V r. 2007 byla podepsána smlouva o spolupráci zaměřená na šíření a prohlubování vědeckých základů studia politických jevů a evropských sjednocovacích procesů a na šíření poznatků z oblasti politických věd nejen v pedagogickém procesu, ale mezi širokou veřejností.

 

Informační středisko pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou

2005 V r. 2005 bylo vybudováno a v sídle VŠMVVP slavnostně otevřeno středisko, jehož hlavním cílem je informovat odbornou a laickou českou veřejnost a zejména studentskou mládež o důležitých a zajímavých aspektech života v Srbsku a Černé Hoře, Bosně a Hercegovině prostřednictvím médií, literatury, pořádáním besed, konferencí, sympozií a dalších akcí.

 

Smlouva o spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

2004 V r. 2004 byla mezi MPO ČR a VŠMVVP uzavřena smlouva o navázání spolupráce v oblasti prohlubování kvalifikace, vzdělávání a vzájemné informovanosti týkající se společných zájmů.