Hlavní menu CZ

Erasmus: Závěrečná zpráva

Povinně účastník on-line vyplní a odešle závěrečnou zprávu (EU Survey) po ukončení zahraniční mobility do 30 kalendářních dnů po obdržení výzvy k jejímu podání.

Formulář závěrečné zpávy mohou účastníci zahraniční mobility vyplnit dobrovolně i pro potřebu NA on-line zde: