Hlavní menu CZ

Úvod: Vnější vztahy

V této sekci jsou soustředěny informace o vnějších vztazích školy (Public Relations).

 

Publikační činnost Knihy a edice, na nichž se podíleli pracovníci školy.
Pro média Press centrum
Projekty, akce Zajímavé události na škole a pozvánky.
Erasmus Meziuniverzitní spolupráce za základě udělené Erasmus University Charter.
Smluvní vztahy a spolupráce Přehled spoluprací.
Časopis Pro a Proti Přehled vydaných čísel.

 

Hledáte-li detailnější informace o škole - informace o jejím vedení, o jednotlivých katedrách či o filosofii jejího směřování (mise a vize), předěte do sekce O škole.