Hlavní menu CZ

Slovo rektorky uchazečům o studium na VŠMVV Praha

Milé studentky, milí studenti,úvodem bych Vám chtěla popřát hodně úspěchů v závěrečné etapě Vašeho středoškolského studia a zároveň i jeho úspěšné pokračování na úrovni vysoké školy, kterou si vyberete pro Vaše další studium.

Obracím se na ty z Vás,

  • které zajímají otázky mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, diplomacie, problémy světového ekonomického, politického, bezpečnostního i kulturního vývoje;
  • kteří byste se chtěli podrobně seznámit s činností a fungováním vládních a samosprávních orgánů, i orgánů Evropské unie, mezinárodních organizací a kteří byste chtěli být odborně připraveni na působení v těchto institucích;
  • které zajímají postupy, techniky a praxe Public Relations, znalost profesionální komunikace, profesionálních prezentací i marketingových operací;
  • kteří máte zájem o působení v podnikové sféře se záměrem věnovat se zejména jejím zahraničně-ekonomickým aktivitám.

Naše škola se těmto a dalším navazujícím otázkám věnuje a připravuje své studenty na kvalitní působení v uvedených oblastech našeho společenského a ekonomického života.

Podrobné informace o odborném zaměření naší školy najdete nebo jste již určitě našli na našich webových stránkách.

Těmito řádky bych Vás chtěla informovat o tom, co na webových stránkách uvedeno není.

Že totiž v naší škole naleznete profesionálně a odborně vysoce kvalitní pedagogický sbor s osobnostmi, které působily v nejvyšších vládních či diplomatických funkcích, mimořádně přívětivé a tvůrčí prostředí se zájmem o každého studenta.

Programově nejsme veliká škola, jsme škola středního, spíše menšího rozměru, který umožňuje individuální přístup ke studentům i využití specifických forem výuky, praxí, kontaktů s profesionálně blízkým prostředím v ČR i v zahraničí.

Pokud se, milé studentky a milí studenti, rozhodujete o tom, na kterou vysokou školu podáte svou přihlášku ke studiu, a pokud alespoň jedna z výše uvedených oblastí, kterými se naše škola zabývá, Vás oslovila, zvu Vás k návštěvě naší školy, k případně podrobnějšímu projednání otázek, vážících se ke studiu a – samozřejmě – Vás zvu ke studiu na naší Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

Otázky, kterými se naše škola odborně zabývá a ve kterých se angažuje při výchově svých studentů, jsou otázkami budoucího vývoje jak České republiky, tak mezinárodních vztahů a světové ekonomiky, jsou otázkami budoucnosti.

Potěšilo by mě rozšíření skupiny našich studentů o jejich nové kolegy, kteří budou stejně jako oni zaujati studiem a mezi které jistě patříte.

Přeji Vám hodně zdaru při překročení pomyslného prahu mezi středoškolským a vysokoškolským studiem a šťastný výběr Vaší budoucí profese.


Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
rektorka VŠMVV Praha