Hlavní menu CZ

Rychlý přehled o přijímacím řízení (Quick Guide)

Přidejte se k nám!

Zvažujete-li kariérní studium společně s profesionály a pod vedením předních českých osobností, je pro Vás připraven tento stručný průvodce pro zájemce o studium:

A. Před podáním žádosti o studium

 1. Máte vybrán stupeň studia a obor?
  Bakalářské studium i Magisterské studium umožňuje volit z několika různých atraktivních oborů, z nichž některé patří k unikátním v celé střední Evropě.

 2. Víte, kde by pro vás bylo nejlepší studovat?
  Hlavní výuka probíhá v Praze.

 3. Máte představu, jak to bude vypadat ve škole, kdo budou vaši učitelé a jací jsou vaši kolegové a kolegyně?
  Podívejte se, jak škola vypadá zevnitř, s jakými Osobnostmi se zde budete stýkat a kdo jsou vaši předchůdci – významní Absolventi.
  Máte čas? Přijďte se podívat do školy osobně. Termíny viz Dny otevřených dveří.

B. Z jakých kroků sestává přijímací řízení

 1. Vyhlášení přijímacího řízení
  Přijímací řízení pro daný akademický rok vyhlašuje vždy dopředu rektorka školy. Písemný dokument se všemi detaily naleznete v sekci Vyhlášky a směrnice.

 2. Podání přihlášky
  K termínům jednotlivých pohovorů se přihlásíte pomocí on-line přihlášky na webových stránkách školy (https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php). Podle data jejího odeslání budete zařazeni k termínům jednotlivým pohovorů viz Vyhlášky a směrnice.

 3. Zaplacení poplatku
  Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč, které jsou splatné bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti na studijním oddělení. Jako variabilní symbol na příkazu k platbě uveďte své rodné číslo. Účet je vedený u Komerční banky, Praha 2, nám. Míru.

  Pro platební styk z KB do KB uveďte: 868965510257/0100, pro ostatní banky je třeba oddělit předčíslí takto: 86-8965510257/0100. Při platbě ze zahraničí se uvádí IBAN: CZ6201000000868965510257; SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX.

  Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k přijímacímu řízení.

 4. Osobní pohovor s uchazečem/kou
  Pohovor je organizován v pěti různých termínech (tzv. kolech), aby se vyšlo vstříc různým časovým možnostem zájemců. Termíny přijímacích řízení pro zájemce o bakalářské a magisterské studium. Osobní pohovor je zaměřený na ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu uchazeče o studované obory. Při rozhodování o přijetí ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole, k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru.

  S sebou k pohovoru si doneste ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. bakalářského diplomu. Zahraniční studenti přiloží doklad o nostrifikaci.

 5. Výsledky přijímacího řízení
  Výsledek přijímacího řízení je zaslán písemně na adresu studenta do 30 dnů.

  Zhodnocení průběhu a statistické výsledky přijímacího řízení naleznete v sekci Vyhlášky a směrnice.

C. Začátek studia

 1. Zápis nových studentů
  Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky. Termín zápisu bude zveřejněn v sekci Úřední deska Vyhlášky a směrnice. Je to vždy slavnostní okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce.

 2. Školné
  Studium na vysoké škole je třeba hradit tzv. školným. Jeho aktuální výši pro daný školní rok a pro bakalářské a magisterské studium a pro prezenční (tzv. denní) a pro kombinovaný (tzv. dálkový) typ naleznete v sekci Školné.


  Chcete-li si spočítat, na kolik vás pak může celé studium vyjít (včetně bydlení a stravování pro mimopražské zájemce, podívejte se na článek Finance - co stojí studium.

 3. Informace o aktuálním akademickém školním roku
  Základní vyhláškou pro každý akademický školní rok je Harmonogram výuky a zkoušek na akademický rok XY, popisující všechna důležitá data školního roku. I tu najdete rovněž v sekci Vyhlášky a směrnice.

A nyní nám už nezbývá než popřát Vám mnoho zdaru!

 

Kam dál?Doporučujeme: