Hlavní menu CZ

Vítejte!

Studium mezi přáteli, život mezi elitou

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Jediná škola ve střední Evropě, zaměřená výhradně na výuku diplomacie, mezinárodních vztahů a public relations. Ve svých prostorách soustřeďuje nadějné mladé lidi z celé Evropy i zámoří. Mezi vyučujícími jsou významné osobnosti z řad historiků, diplomatů, politologů, právníků, umělců a novinářů.

Zaměření školy a studijní programy

Program školy je uzpůsoben potřebám současných i budoucích manažerů a komunikátorů na všech pozicích státní i soukromé scény.

Evropská unie je jedním z míst uplatnění absolventů.

Evropská unie je jedním z míst uplatnění absolventů.

Profilově pak podporuje zvláště přípravu členů diplomatických misí, zaměstnanců konzulátů, ministerstev a magistrátů, pracovníků tištěných i audiovizuálních médií, komunikačních oddělení, manažerů a všech, kteří pracují na očích veřejnosti a nesou na sobě velkou zodpovědnost.

Zájemci o bakalářské studium si mohou vybrat ze dvou oborů:

Zájemci o magisterské studium ze tří:

V čem se liší od jiných

Řada akcí se koná v prestižních prostorách.

Řada akcí se koná v prestižních prostorách.

 

Historie školy se začala v roce 2001 a její hlavní sídlo je v centru Prahy, poblíž smíchovské obchodní a dopravní křižovatky Anděl. Její prostory obsahují velkou knihovnu a výtvarnou galerii a její chodby jsou využívány na různé společenské akce.


Podívejte se např. na záznam ze studentské módní přehlídky z listopadu 2011:

 

Rozsahem je škola spíše menší. V Praze studuje asi 600 studentů; v pěti ročnících bakalářského a magisterského studia. Ve svých pobočkách – v Bratislavě a Českých Budějovicích – studuje dalších asi 400 studentů.

Menší rozměry a promyšlený studijní plán jí umožňují individuálnější přístup ke studentům, specifické formy výuky a praxe a také také přímější přístup k osobnostem z prostředí diplomacie a komunikačních struktur z České republiky i zahraničí.

Studenti a vyučující

Ve škole pracuje profesionálně a odborně vysoce kvalitní pedagogický sbor s osobnostmi, které působí ve vysokých vládních a diplomatických funkcích, v politice i médiích. Během roku se v aule objevují nejrůznější hosté z diplomacie, politiky i podnikatelského sektoru, přičemž důraz je kladen vždy na osobitost a rozhled; zda má host studentům co říci.

Podívejte se na záznam z přednášky Ivo Tomana „Úspěch vs. Konformita“ z jara 2011:

Mezi studenty najdete nadějné mladé osobnosti z Čech i zahraničí, současné i budoucí manažery, politiky, úspěšné podnikatele, novináře, sportovce i modelky. Absolventi se sdružují v Klubu absolventů, pro který jsou organizovány odborné přednášky a doplňkové speciální studium.

Ze studentské módní přehlídky.
Ze studentské módní přehlídky.
V průzkumech si studenti školy nejvíce cení profesních kontaktů s vyučujícími a hosty školy, přátelské a dělné atmosféry, velkého výběru cizích jazyků a možností zahraničního studia formou stáží.

V rámci programu Erasmus University Charter má škola podepsány bilaterální smlouvy s mnoha významnými zahraničními univerzitami. Při přípravě a praxi spolupracuje i s řadou dalších organizací, například s Českých institutem marketingové a reklamní komunikace, který zajišťuje pro školu odborné mediální stáže.

Přijďte mezi nás!

Vážným zájemcům o studium doporučujeme rozsáhlou a podrobnou samostatnou sekci pro uchazeče a dále podrobné informace o možnostech studia jednotlivých oborů. Nejste-li z Prahy, zjistěte si informace o možnostech studia na jednotlivých institutech, bližších vašemu domovu. Pro rychlou orientaci přijímacím řízením pak doporučujeme Quick Guide.

Chcete-li nás navštívit, podívejte se do kalendáře dnů otevřených dveří.

Promoce v Sacre-Coeur 2011.

Promoce v Sacre-Coeur 2011.

 

embed video plugin powered by Union Development