Hlavní menu CZ

Úvod: pro uchazeče

V této sekci najdete všechny informace, důležité pro rozhodnutí ohledně studia.

 

Quick Guide Tato sekce vám vysvětlí, z jakých kroků se skládá přijímací řízení a co byste měli udělat - a v jakém pořadí - aby bylo přijímací řízení pro vás klidné a úspěšné.
Slovo rektorky Text rektorky doc. Ing. Judity Štouračové, CSc. zařazuje školu do mezinárodního kontextu a do kontextu možných profesních příležitostí po jejím vystudování.
Přijímací řízení Tyto sekce Vám mají vyjít vstříc při vysvětlení detailů přijímacího řízení, jeho výsledků a přiblížení harmonogramu jednotlivých přijímacích termínů.
Dny otevřených dveří
Přihláška on-line

 

Hledáte-li detailnější informace o škole - informace o jejím vedení, o jednotlivých katedrách či o filosofii jejího směřování (mise a vize), předěte do sekce O škole.

Hledáte-li informace o jednotlivých oborech, komu jsou určeny, o jejich předmětové struktuře atd., navštivte sekci Studium.

A zde najdete shrnující stránku o výhodách studia na naší škole.