Hlavní menu CZ

Odborné praxe

Koncepce a organizace studentských praxí na VŠMVVP

Odůvodnění: Spojení teorie a praxe je výrazným faktorem zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu. Studentské praxe proto musí být nedílnou a významnou součástí studia na VŠMVVP. Propojení studia na VŠ s pracovní činností studentů v podnikatelském a veřejném sektoru má řadu pozitivních efektů nejen z hlediska výuky, ale i pro jejich úspěšné budoucí zapojení do pracovního procesu.

Funkce praxí: Studentská praxe má v našem pojetí několik klíčových funkcí:

 • Aplikace osvojeného poznání v reálném životě
 • Zdokonalení získaných dovedností a pracovních návyků
 • Sběr podnětů a podkladů pro závěrečnou práci
 • Šance k zajištění budoucího zaměstnání.

Pojetí praxe: Oproti minulému období jsou v koncepci praxí navrženy změny:

 • Bude vypuštěna praxe v 1. ročníku, neboť klíčovým je pro studenty v tomto období osvojit si základní návyky vysokoškolského studia a získat nové poznatky.
 • Kvalitativně bude odlišena praxe ve 2. a 3. ročníku. Ve 2. ročníku se bude jednat o tzv. společenskou praxi a ve 3. ročníku o odbornou praxi.
 • Nově bude zavedena praxe v 2. ročníku magisterského studia.

Společenská praxe (2. ročník bakalářského studia)

Funkce společenské praxe: V 2. ročníku, respektive po skončení 1. ročníku se uskuteční tzv. společenská praxe v rozsahu 3 týdnů, tj. 120 hodin (prázdniny + 7 měsíců), jejímž smyslem je

 • vytvořit podmínky k tomu, aby se studenti seznámili s pracovním prostředím v hospodářském nebo veřejném sektoru,
 • rozšířit schopnosti studentů komunikovat s lidmi,
 • pokud možno upevnit jejich jazykové znalosti,
 • vytvořit podmínky, aby studenti prakticky využívali informační technologie,
 • napomoci vytváření u studentů základních organizačních a manažerských schopností,
 • dát studentům možnost, aby navázali kontakty pro jejich budoucí profesionální dráhu.


Není podmínkou, aby tento druh praxe odpovídal studijnímu zaměření studentů

Formy praxe a její průběh
Vzhledem k počtu studentů je nutné, aby byly pro realizaci společenské praxe využity různé alternativy:

 • skupinová praxe (společná praxe několika studentů, jedné nebo více studijních skupin, případně podle požadavků praxe i celého ročníku) zajišťovaná VŠMVVP nebo individuální praxe, zajišťovaná studentem samostatně,
 • jednorázová praxe v období červenec-září nebo přerušovaná praxe v průběhu celého školního roku (bez rušení výuky),
 • uznávat za společenskou praxi i aktivity studentů dlouhodobě profesně spolupracujících s firmami či institucemi (v žádosti o uznání praxe studentů musí být uveden charakter jejich činnosti).

Odborná praxe I (3. ročník bakalářského studia)

Funkce odborné praxe: Ve 3. ročníku, respektive po skončení 2. ročníku (prázdniny+6 měsíců) se uskuteční tzv. odborná praxe v rozsahu 2 týdnů, tj. 80 hodin na pracovištích odpovídajících studijnímu oboru a profilu studentů. Smyslem odborné praxe studentů je:

 • rozvinout jejich profesní schopnosti,
 • upevnit jejich jazykové znalosti,
 • umožnit jim další zdokonalení ve využívání informačních technologií,
 • vytvořit podmínky pro získání informací nebo kontaktů pro kvalitní zpracování bakalářské práce,
 • popřípadě navázat kontakty pro jejich budoucí profesionální dráhu.


Formy praxe a její průběh: Vzhledem k počtu studentů je nutné, aby byly pro realizaci odborné praxe využity různé alternativy:

 • skupinová praxe (společná praxe několika studentů, jedné nebo více studijních skupin, případně podle požadavků praxe i celého ročníku) nebo individuální praxe, kterou si zajistí student samostatně,
 • jednorázová praxe v období červenec-září nebo přerušovaná praxe v průběhu celého školního roku, tj. říjen-březen (bez rušení výuky),
 • nabídka pracovišť pro absolvování studentských praxí, zajišťovaná prostřednictvím VŠMVVP, která jako garant uskutečňuje rozdělení studentů podle předem schválených kriterií,
 • uznávat za odbornou praxi i aktivity studentů dlouhodobě profesně spolupracujících s firmami či institucemi (v žádosti o uznání praxe studentů musí být uveden charakter jejich činnosti).

Odborná praxe II (2. ročník magisterského studia)

Funkce odborné praxe: V 2. ročníku, respektive po skončení 1. ročníku magisterského studia (prázdniny+6 měsíců) doporučujeme tzv. odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů, tj. 80 hodin na pracovištích odpovídajících studijnímu oboru a profilu studentů. Smyslem odborné praxe studentů je:

 • rozvinout jejich profesní schopnosti,
 • upevnit jejich jazykové znalosti,
 • umožnit jim další zdokonalení ve využívání informačních technologií,
 • vytvořit podmínky pro získání informací nebo kontaktů pro kvalitní zpracování bakalářské práce,
 • popřípadě navázat kontakty pro jejich budoucí profesionální dráhu.


Formy praxe a její průběh: Vzhledem k počtu studentů je nutné, aby byly pro realizaci společenské praxe využity různé alternativy:

 • skupinová praxe (společná praxe několika studentů, jedné nebo více studijních skupin, případně podle požadavků praxe i celého ročníku) nebo individuální praxe, kterou si zajistí student samostatně,
 • jednorázová praxe v období červenec-září nebo přerušovaná praxe v průběhu celého školního roku, tj. říjen-březen (bez rušení výuky),
 • nabídka pracovišť pro absolvování studentských praxí, zajišťovaná prostřednictvím VŠMVVP, která jako garant uskutečňuje rozdělení studentů podle předem schválených kriterií,
 • uznávat za odbornou praxi i aktivity studentů dlouhodobě profesně spolupracujících s firmami či institucemi (v žádosti o uznání praxe studentů musí být uveden charakter jejich činnosti).

Příklady praxí z minulých let najdete zde.

Organizace a řízení praxí: Mgr. Ivana Pilousová 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kam dál?Doporučujeme: