Hlavní menu CZ

Individuální a profesní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání patří dnes k preferovaným a vyhledávaným způsobům studia na vysokých školách. Jedná se o nárazové vzdělávání formou odborných kurzů nebo o dlouhodobější průběžné vzdělávání i během několika let, které může, ale i nemusí mít stejnou atestační náročnost jako bakalářské či magisterské studium, třebaže může obsahovat podobné či stejné předměty.

Škola získala akreditaci vzdělávací instituce k vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání "Realizace správních činností s využitím informačních technologií v úřadech veřejné správy"

Jinou podobou odborného vzdělávání je spolupráce s Českým institutem reklamní a marketingové komunikace, který pořádá pravidelné kurzy pro zájemce z praxe. Bližší informace najdete na na jeho webových stránkách www.cirmk.cz.

 
Kam dál?Doporučujeme: