Hlavní menu CZ

Specializace: Veřejná správa

Kariéra

Absolvování této profilace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti veřejné správy, a to jak na úrovni celostátní veřejné správy, tj. Parlament ČR, Úřad vlády ČR, ministerstva a ústřední orgány, tak na úrovni regionální a místní, tj. kraje a obce. Absolventi se dobře uplatní při komunikaci s orgány a institucemi Evropské unie a mají předpoklady ucházet se ve výběrových řízeních o získání pracovních míst v těchto institucích.

Obsah studia

Obsah studia je vyjádřen v učebním plánu této profilace,

kterou naleznete ke stažení zde:

Studijní plán 

 
Kam dál?Doporučujeme: