Hlavní menu CZ

Bakalářské studium

V tříletém bakalářském programu je možné studovat dva studijní obory:

1. Mezinárodní vztahy a diplomacie

Detaily oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie

Bakalářský studijní obor „Mezinárodní vztahy a diplomacie“ je určen uchazečům, kteří mají zájem o profesní přípravu spojenou s výkonem povolání v oblasti mezinárodních a diplomatických vztahů a styků.

Absolvování studia vytváří předpoklad pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

2. Obor: Veřejná správa a Public Relations

Detaily oboru Veřejná správa a Public Relations. Obor obsahuje dva moduly:

Obor je určen uchazečům, kteří mají zájem o profesní přípravu spojenou s výkonem povolání v oblasti komunikace s veřejností a ovlivňování veřejnosti. Studenti jsou orientováni buď na činnost veřejné správy nebo na komunikaci obecně (společenskou, politickou, firemní atd.). 


Absolvování studia vytváří předpoklad pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

 
Kam dál?Doporučujeme: