Hlavní menu CZ

Úvod: O studiu

Krédo školy: Umění vést je uměním komunikovat.“

Prostřednictvím svých studentů a pedagogů se chce podílet na tvorbě čestnější, transparentnější a kvalifikovanější politiky a práce na mezinárodní i regionální úrovni, ve vedení firem, v municipálních a společenských organizacích. K tomu jí slouží sofistikovaný vzdělávací program s celou řadou studijních oborů a možností.

Schéma aktuálního studijního programu na škole:

oborové schéma pro akademický rok 2013/2014

Bakalářský a magisterský program

 

zakladatel školy ing. Houdek
Zakladatel školy, ing. Alois Houdek
Škola má akreditován bakalářský a magisterský studijní program s celou řadou oborů, realizovatelný jako prezenční (denní studium) a kombinovanou formu (dálkové studium). Každý obor má rozdílné penzum povinných předmětů, které se zpravidla dělí na přednášky a semináře a končí buď zkouškou, zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem. Některé obory mají specifické nároky na ukončení, ať už jde o různé podoby seminárních prací, testů, praktických úloh nebo komunikačních cvičení nebo o tzv. souborné práce, kdy je třeba složit zkoušky z několika obsahově blízkých předmětů najednou.

Celková doba studia na škole je tři roky (pro získání titul bakalář), dva roky (pro získání titulu magister) a individuální studium (pro absolvování různých programů, cyklů a kurzů). Studium končí státními zkouškami a obhajobou akademické práce (tzv. bakalářská a diplomová práce). Přehled jednotlivých prací naleznete zde Diplomové práce a Bakalářské práce.

Každý rok se dělí na dva semestry (zimní a letní), obsahující obvykle 14 výukových týdnů a dále tzv. zápočtové a zkouškové období. Pro jednotlivé ročníky se může počet výukových týdnů podle náročnosti a délky zkoušek měnit (podrobnosti viz aktuální Vyhlášky a směrnice ke studiu).

Jiné typy vzdělávání

Kromě standardního vysokoškolského studia poskytuje škola též celou řadu individuálních studijních příležitostí, především v rámci celoživotního vzdělávání, studia odborných kurzů, jednotlivých předmětů apod. (podívejte se do sekce Připravujeme).

Důležitou součástí studia jsou též řízené studentské praxe.

 

Hlavní odkazy:

Denní studium Základní informace o prezenčním studiu
Kombinované studium Základní informace o dálkovém studiu
Individuální a profesní vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Bakalářské studium Tříleté pomaturitní studium
Magisterské studium Dvouleté pobakalářské studium

Hledáte-li detailnější informace o škole - informace o jejím vedení, o jednotlivých katedrách či o filosofii jejího směřování (mise a vize), předěte do sekce O škole.