Hlavní menu CZ

Studijní řád

 

Studijní a zkušební řád  pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha  se vydává v souladu se zákonem  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a v souladu se statutem VŠMVVP jako vnitřní předpis VŠMVVP.

Obsahuje pravidla pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných VŠMVVP. Najdete jej zde: