Hlavní menu CZ

Dokumenty o studiu

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha se vydává v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a v souladu se statutem VŠMVVP jako vnitřní předpis VŠMVVP.

Obsahuje pravidla pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných VŠMVVP. Najdete jej zde:

Dohoda mezi vládou ČR a SR o vzájemném uznávání dokladů

  • dohoda mezi vládou ČR a SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR č. 33/2011 Sb.m.s.

Harmonogram školního roku 2014/2015