Hlavní menu CZ

Podmínky pro žadatele

Podmínky pro udělení Stipendia Aloise Houdka (SAH)

Stipendium se uděluje za prospěch v uplynulém akademickém roce (tedy zpětně):

  • pro všechny studenty VŠMVVP v celkové výši 100 000,- Kč
  • vážený průměr známek za předchozí AR musí dosahovat max. hodnoty 1,30 (včetně SZZK u končících ročníků)
  • student nesmí být hodnocen v žádném předmětu známkou „dobře“
  • všechny studijní povinnosti za daný AR musí být splněny do 30.6.
  • žádost o prospěchové stipendium se podává správní radě do 31. 8. – správní rada poté pozve studenta na setkání, jehož obsahem bude prezentace dovedností studenta získaných při studiu na škole a jeho výhled do budoucnosti.
  • studium probíhá v Praze

15.5.2013

doc download

Stažení v MS Word