Hlavní menu CZ

Úvod: O stipendiu

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. schválila na svém březnovém zasedání zřízení prospěchového stipendia zakladatele školy ing. Aloise Houdka. Na podmínkách stipendia pracovali jak členové správní rady, tak nejvyšší akademičtí představitelé školy.

Hlavním důvodem pro založení stipendia byla a je podpora nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadstandardních výsledků. Pro získání finanční podpory musí splnit nastavená kritéria z hlediska studijních výsledků a současně také dokázat prezentovat své schopnosti a dovednosti při osobním setkání se členy správní rady. Stipendium je také zároveň možností jak snížit finanční náklady spojené se studiem soukromé vysoké školy.

Stipendium ponese název „Stipendium Aloise Houdka“ jako uchování vzpomínky na jeho osobnost, vize, plány a názory, zejména ve vztahu k mladým lidem, kterým je potřeba vstřícně pomáhat v jejich cestě za vzděláním.