Hlavní menu CZ

Katedra Public Relations a komunikace

Profil katedry

Katedra Public Relations a komunikace se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu jak v prezenčním, tak i v kombinovaném studiu. Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru "Veřejná správa a Public Relations".
V magisterském studijním programu katedra garantuje studijní obor Politologie a politický marketing. Specializace je svým zaměřením určena pro ty, kteří chtějí ovládnout nejen teoretické zásady mediální komunikace v moderní společnosti, ale získat i praktické návyky z dané oblasti pro práci ve veřejné správě, politických stranách, občanských sdruženích nebo PR agenturách či firmách. Katedra se podílí rovněž na výuce vybraných předmětů pro další specializace (PR ve veřejné správě, Sociologie a informační společnost).

Katedra rozvijí kontakty s praxí, pěstuje i spolupráci se zahraničím – nejživější styky rozvíjí se švédskou Univerzitou Dalarna.

Ukázky z předmětu Komunikativní cvičení, 3.ročník BC
Autor fotografií: Ivan Vágner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Složení katedry

 

Dr. Luděk Švehlik, CSc.
vedoucí katedry

vyučované předměty:
Sociologie
Seminář k bakalářské práci
Seminář k diplomové práci

Sociologie informační společnosti

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Irena Aimová
odborný asistent, na rodičovské dovolené

vyučované předměty:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Dagmar Dvořáková
odborný asistent, členka Akademického senátu

vyučované předměty:
Investigativní publicistika,
Konflikty v mediální komunikaci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jozef Ftorek M.A.

odborný asistent, člen Akademického senátu

vyučované předměty:

PR a moderní společnost, PR, elity a politika, Dějiny a teorie PR, Teorie a praxe PR, Komunikativní cvičení, Volitelný předmět v cizím jazyce

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Josef Hrudka
odborný asistent

vyučované předměty:
Základy marketingu

Marketing a média 
Integrovaná marketingová komunikace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


JUDr. Helena Chaloupková
odborný asistent

vyučované předměty:
Autorské právo a mediální právo

Reklamní právo

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Peter Kosmály, Ph. D.
odborný asistent

vyučovaný předmět:
Mediální komunikace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
odborný asistent, předseda Akademického senátu

vyučované předměty:
Management
Management lidských zdrojů  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
odborný asistent

vyučované předměty:
Politická komunikace politické kampaně,
Analýza mediálních obsahů,
Politika, média, komunikace
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


doc. RNDr. Bohumír Štědroň, Ph. D.
odborný asistent

vyučované předměty:
Politologie

Politický marketing

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MgA. Ivan Vágner
odborný asistent

vyučované předměty:
Komunikativní cvičení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Hana Zmeková
odborný asistent

vyučované předměty:
Základy marketingu 3

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Ing. Mgr. Irena  Žantovská, PhD.
odborný asistent

vyučované předměty:
Rétorika a prezentace
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.