Hlavní menu CZ

Katedra politologie a společenských věd

Profil katedry

 

Katedra Politologie a společenských věd se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu jak na prezenčním, tak i kombinovaném studiu. Na bakalářském stupni studia zajišťuje především výuku vybraných předmětů pro jednotlivé obory a jejich profilace (Politologie a Ekonomie, Komparace politických systémů).

Činnost katedry je koncentrována především na magisterském stupni studia. Zde kromě některých předmětů studijního základu programu „Mezinárodní a veřejné vztahy“ (Mezinárodní vztahy, Mezinárodní ekonomie) zajišťuje výuku vybraných odborných předmětů jak pro obor Evropská unie a veřejná správa (Rozhodování a analýza v politice), tak i pro obor Mezinárodní a diplomatická studia (Geopolitika střední Evropy, Teorie a praxe řešení politických konfliktů, Mezinárodní ekonomické vztahy, Ekonomika a politika, Ekonomické aspekty globalizačních procesů).

Katedra je garantem studijního oboru „Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích“, kde kromě většiny předmětů oborového základu zajišťuje i specializaci „Rozhodování v politice“. Tato specializace je určena pro ty, kdo mají hlubší zájem o pochopení úlohy politiky v moderní společnosti a chtějí pracovat ve veřejné správě, politických stranách nebo společenských organizacích.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V roce 2008 katedra v rámci grantového projektu „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“ financovaného Nadací ČEZ zpracovala a vydala sborník. Tento úkol byl plněn ve spolupráci se slovenskými a ruskými experty, na který katedry navázala v následujícím roce se sborníkem „Energetická bezpečnost: reakce na krizi.“ Členové katedry se rovněž podíleli na realizaci dalšího grantu školy Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu a na dalších akcích školy – ať již na pravidelně se konajících Dnech Evropy, či konferencích v Senátu naposledy k tématu Doktrín mocností.

Složení katedry

doc. Ing. Michael Kroh, CSc.
vedoucí katedry

vyučované předměty:

Magistr: Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní ekonomie

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Barbara Kubešová
odborný asistent, členka Akademického senátu


vyučované předměty:

Politická a ekonomická integrace EU

Evropská integrace

Erasmus kurzy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr.Jakub Landovský

vyučované předměty:

Politologie

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jana Marková, Ph.D.
odborný asistent

vyučované předměty:
Bakalář: Ekonomie

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Sylva Mlčochová
odborný asistent

vyučované předměty:

Magistr: Metodologie ekonomické statistiky,

Ekonomická statistika

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Docent

vyučované předměty:
Magistr: Rozhodování a analýza v politice  II, 
Teorie a praxe řešení politických konfliktů,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Slavíček

odborný asistent

vyučované předměty:

Komparace politických systémů

Filozofie a sociologie politiky

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Spiesová

vyučované předměty:

Bakalář: Světová ekonomika

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.