Hlavní menu CZ

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Profil katedry

Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu jak na prezenčním, tak i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.V magisterském studijním programu katedra garantuje obor „Mezinárodní a diplomatická studia“ a její dvě specializace „Ekonomická diplomacie“ a „Diplomatické služby“. Podílí se rovněž na výuce vybraných předmětů pro další specializace (Analyticko-zpravodajská činnost).

Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

 

Složení katedry
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
vedoucí katedry, člen akademické rady,
člen kolegia rektorky

vyučované předměty:
Mezinárodní vztahy
Dějiny mezinárodněpolitických vztahů
Dějiny české zahraniční politiky
Obory diplomacie v globalizovaném světě
Základy diplomacie

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Bulenová Jana, Ing.
odborný asistent

vyučované předměty:
Struktura a organizace zahraniční služby
Diplomatický protokol
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doležal Tomáš, Ing.
odborný asistent, člen Akademického senátu

vyučované předměty:
Interkulturní komunikace v mezinárodních vztazích
Světová kultura

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dubský Zbyněk, Ing. Ph.D.
odborný asistent, člen akademické rady

vyučované předměty:
Evropská integrace I
Evropská integrace II
Rozhodovací procesy v EU
Preventivní diplomacie
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Gavlas Pavel, doc. Ing. CSc.
docent

vyučované předměty:
Informační a analytická činnost
Mezinárodní a národní bezpečnost
Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Knotková Vladimíra, Ing.
odborný asistent

vyučované předměty:
Mezinárodní vztahy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koníček Zdeněk, Ing.
odborný asistent

vyučované předměty:
Informační a analytická činnost
Zpravodajské služby
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lehmannová Zuzana, prof. PhDr. CSc.
profesor, členka akademické rady

vyučované předměty:
Světová kultura
Teorie mezinárodních vztahů
Globalizace v mezinárodních vztazích
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matějka Zdeněk, JUDr.
odborný asistent

vyučované předměty:
Mezinárodní organizace
Mezinárodní vztahy a diplomacie – seminář Aktuální otázky mezinárodních vztahů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Polišenský Jan, Mgr.
odborný asistent

vyučované předměty:
Mezinárodní organizace
Seminář k bakalářské práci
Čínská zahraniční politika
Mezinárodní a národní bezpečnost
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rouč Vít, PhDr. Ph.D.
odborný asistent, tajemník katedry,

vyučované předměty:
Základy mezinárodních vztahů
Dějiny mezinárodněpolitických vztahů
Dějiny české zahraniční politiky
Seminář k bakalářské práci
Dějiny diplomacie
Tematický seminář k diplomové práci
Ekonomická diplomacie
Struktura a organizace zahraniční služby
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strnad Štěpán, Mgr. Ph.D.
odborný asistent

vyučované předměty:
Mezinárodní politika
Geopolitika středoevropského prostoru

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Štouračová Judita, doc. Ing. CSc.
rektorka, docent

vyučované předměty:
Společenský protokol
Diplomatický protokol
Profesní etiketa
Diplomatická a konsulární činnost
Ekonomická diplomacie
Struktura a organizace zahraniční služby
Obory diplomacie v globalizovaném světě
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.