Hlavní menu CZ

Vzdělávací systém

Vzdělávací systém je založen na všeobecné dostupnosti, otevřenosti, ověřitelné kvalitě a jisté exkluzivitě (např. v osobnostech podílejících se na výuce, praktických stážích, zahraničním studiu atd.).

Studium má hierarchickou úroveň

Na nejnižší úrovni jde o Střední odbornou školu Mezinárodních a veřejných vztahů v Praze 4, Michle, která končí maturitou. Nad ní je první stupeň terciálního vzdělávání – tříleté studium bakalářského typu (dva obory). A ještě výše dvouleté studium magisterského typu (tři obory). Obé se realizuje prostřednictvím prezenčního (denního) a kombinovaného (kombinovaného) studia.

Zvlášť pak stojí specifické vzdělávací aktivity jako je celoživotní vzdělávání, odborné kurzy anebo studium jednotlivých předmětů.

Deset bodů studijní prosperity

Na všech stupních vzdělávacího systému se škola snaží realizovat následující premisy:

  1. Vzdělání na úrovni maximální kvality a na úrovni mezinárodních standardů.
  2. Podpora znalostního rozvoje zároveň s rozvojem charakterových rysů a etických zásad.
  3. Porozumění historickému vývoji a jeho vlivu na současnost, na mezinárodní a vnitřní vztahy.
  4. Schopnost otevřené, sdělné a pozitivní komunikace a to i v problémovém, nepřátelském nebo nepřehledném komunikačním prostoru.
  5. Porozumění médiím a kulturním symbolům. Strategická komunikace typu win-win, praktičnost a transparentnost.
  6. Schopnost kritického a analytického pohledu.
  7. Osvojení si potřeby celoživotního vzdělávání, otevřenost cizím názorům, touha po poznání a seberozvoj.
  8. Ustavičné hledání příležitostí k rozvoji a k uplatnění svých schopností a dovedností už v průběhu studia; především v praxi.
  9. Multikulturní otevřenost: poznání, pochopení a tolerance.
  10. Pět klíčových kompetencí: vzdělanost, tradice, zodpovědnost, kreativita a komunikace.

 

Kam dál?Doporučujeme: