Hlavní menu CZ

Historie

ikona PrahaVysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. je soukromou vysokou školou, založenou podle zákona č. 111/1989 Sb..

Je organickou součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Uskutečňuje, na základě státního souhlasu, akreditovaný studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy a specializační moduly celoživotního vzdělávání.

Studijní program, jeho obory a specializace jsou spojeny s výkonem, správou, ovlivňováním a utvářením mezinárodních a veřejných vztahů, s chodem státní správy, regionální samosprávy, s institucemi sociálního systému, občanské společnosti, s komunikací s veřejností a utvářením veřejného mínění.

Historie v datech

Byla založena v roce 1999 zakladatelskou skupinou: Školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školu, Gymnáziem, s.r.o. jako nejvyšší stupeň integrovaného vzdělávacího systému. Svoji činnost zahájila po akreditaci svého studijního programu 24.4.2001 a udělení státního souhlasu 15.3.2002 od akademického roku 2002/2003.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VOŠ, SOŠ, Gymnázium, s.r.o. byla následnickou organizací Školy managementu a služeb Praha, založené v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v republice. Kromě Prahy měla své dceřiné společnosti na dalších 6 místech v republice. Změnu jména vyvolala transformace vzdělávacího obsahu na mezinárodní vztahy, diplomatické služby, veřejnou správu a Public Relations, tedy na ty obory studia, které v nadcházejícím období rozvoje informační společnosti budou tvořit základ profesní struktury trhu práce a společensky žádané a uznávané kvalifikace. Škola je zařazena v síti škol MŠMT ČR.

Rozvoj a nová působiště

Ve spolupráci s Asociací českých reklamních agentur a marketingové komunikace (ACRA M.K.) byl v roce 2000, tehdy ještě vyšší odbornou školou, založen Českého institutu reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK), který poté poskytoval až do roku 2013 semestrální a velmi profesně orientované inovační a kvalifikační studium pracovníkům z praxe.

 Přehled postupně zřizovaných pracovišť školy:

ikona Olomouc Od roku 2006/7 do roku 2012 provozoval činnost Vzdělávací a konzultační institut VŠMVV v Olomouci, poskytující bakalářské a magisterské studium se zaměřením na mezinárodní a diplomatické vztahy a veřejnou správu. Pracoviště ukončilo své působení v roce 2013.

 

Na základě správního řízení získala VŠMVV Praha 10. 11. 2008 od Ministerstva školství Slovenské republiky „Oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělání na území Slovenské republiky podle právních předpisů České republiky“ pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy. V návaznosti na to byl založen Vzdělávací a konzultační institut VŠMVV Praha v Bratislavě, umožňující studium mezinárodních vztahů a veřejné správy.

 

V roce 2010 byl ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích založen Vzdělávací a konzultační institut VŠMVV Praha v Českých Budějovicích, kde bylo připraveno a otevřeno prezenční a kombinované studium akreditovaného studijního oboru navazujícího magisterského studia se zaměřením na evropská studia a veřejnou správu. Pracoviště ukončilo své působení v roce 2013.

 

Publikační činnost

Publikační činnost Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha sleduje především výzkumné záměry školy. To znamená, že se většinou věnuje otázkám

  • ekonomické diplomacie, zemím západního Balkánu,
  • historii a teorii politiky, a to především politiky mezinárodní,
  • globální ekonomice,
  • válce a bezpečnostním studiím,
  • public relations.

Důraz je kladen na využitelnost výzkumu jak z hlediska rozhodovacích orgánů Česka a Slovenska, tak i z hlediska uplatnění absolventů školy v praxi.

Publikační činnost pedagogů školy zahrnuje desítky monografií, studií a článků (celkový přehled). V posledních letech nejvíce ohlasů získaly knihy Judity Štouračové a kol.: Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím západního Balkánu (Praha, 2010), Zdeňka Veselého: Dějiny mezinárodních vztahů (Plzeň, 2010) či Mezinárodní vztahy v datech (Praha, 2008) od téhož autora, práce Ilony Švihlíkové: Globalizace a krize (Všeň, 2010), monografie Jozefa Ftorka: Public relations a politika (Praha, 2010) a Public relations jako ovlivňování mínění (Praha, 2009) a knihy Oskara Krejčího: Válka (Praha, 2010), Mezinárodní politika (Praha, 2010), Geopolitika středoevropského prostoru (Praha, 2010; ruské vydání této knihy bylo v Moskvě oceněno jako nejlepší kniha roku 2010 v oblasti Geopolitika) či Zahraniční politika USA (Praha, 2009).

Ve spolupráci s Nadací ČEZ byly publikovány dva sborníky: Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti (Praha, 2008) a Energetická bezpečnost: reakce na krizi (Praha, 2009).

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha ve spolupráci s občanským sdružením Res Publica vydává odborný internetový časopis Pro a Proti, kterého vyšlo již více než padesát čísel.

Aktuální data

Počet studentů školy se každým rokem zvyšuje. V roce 2008 měla VŠMVV celkem 558 studentů a v roce 2009 již 881 studentů, v roce 2010/11 již 1152 studentů.

Absolventi a výkonná praxe na škole velmi oceňují kvalitu a velmi důležitou užitnou hodnotu poskytovaných znalostí a dovedností. V oblasti mezinárodních vztahů, diplomacie a Public Relations také jedinečnost a vůdčí postavení školy při kultivaci těchto oborů lidského konání. Vysokého ohodnocení se také dostává celé řadě vysoce odborně fundovaných pedagogů, z nich řada zastávala velmi vysoké funkce, získala tím uznání a společenskou prestiž.

 

Kam dál?Doporučujeme: