Hlavní menu CZ

Osobnosti

Na této stránce najdete výběr osobností, s nimiž se mohou naši studenti setkávat při výuce více či méně pravidelně.

Na škole se ale objevuje i řada autorit, kteří přijdou jen jednou a naplní aulu. Za všechny z poslední doby jmenujme třeba teoretika managementu a významného podnikatele Ivo Tomana, který byl v roce 2008 zařazen do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic (videozáznam z vystoupení 4/2011) nebo prof. Ing. R. Zahradníka, DrSc., čestného předsedu Akademie věd ČR (fotogalerie z přednášky 4/2012).


Významné osobnosti, s nimiž se mohli naši studenti setkávat pravidelněji:

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

 • vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze
 • postupně pracovala ve Výzkumném ústavu strojírenské technoloie a ekonomiky, v Národohospodářském ústavu ČSAV a v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu
 • stála v čele Českého statistického úřadu
 • zastává funkci zástupkyně generálního ředitele Statistického úřadu Evropských společenství (EUROSTAT)
 • vykonávala funkci prorektorky na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha..

Mgr. Jiří Dienstbier, Dr. h.c. (+ 2011)

 • vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
 • působil jako novinář a korespondent Českosloveského rozhlasu na Dálném Východě, v Evropě a v USA
 • signatář Charty 77 a její mluvčí, vězněn za činnost ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
 • ministr zahraničních věcí
 • byl členem Akademické rady a hostujícím profesorem na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Ing. Alois Houdek (+ 2013)

 • vystudoval Provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Č. Budějovicích
 • zastával řadu referentských a nižších řídících funkcí v kultuře, pedagogickém a společenskovědním výzkumu, na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu
 • zastával funkci provozně ekonomického náměstka na Státním zemědělském nakladatelství, podnikového ředitele v Nakladatelství dopravy a spojů
 • řídil několik národních a mezinárodních jazzových festivalů, byl předsedou Asociace školských manažérů, Sdružení plátců daní, byl předsedou Asociace soukromých vysokých škol, členem předsednictva Rady vysokých škol a Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • založil střední a vyšší odbornou Školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vysokou školu Mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Prezidium školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kde působil ve funkcích jednatele, generálního ředitele a prezidenta.

PhDr. Jan Kohout

 • vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
 • pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů a jako ředitel Odboru OSN na Ministerstvu zahraničních věcí
 • vykonával funkci stálého představitele ČR při Evropské unii
 • byl jmenován místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí ČR
 • je lektorem na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

 • vystudovala Vysokou školu dopravní v Žilině
 • zastávala řadu odborných funkcí ve státní správě
 • pracovala jako Generální inspektor Českých drah
 • pracovala jako ministryně vlády ČSFR
 • byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • je lektorkou na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • pověřena vedením Katedry evropských studií, veřejné správy a práva.

JUDr. Daniela Kovářová

 • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • vedla advokátní praxi v Klatovech, Plzni a v Praze (dosud)
 • pracovala jako členka představenstva České advokátní komory
 • byla jmenována ředitelkou Justiční akademie v Kroměříži
 • pracovala jako ministryně spravedlnosti ČR
 • je lektorkou na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.

 • vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze
 • může se pochlubit bohatou vysokoškolskou pedagogickou činností (VŠE v Praze, Vysoká škola dopravní v Žilině, Univerzita v Pardubicích)
 • byl jmenován ministrem dopravy a spojů ČR
 • zastupoval ČSFR i ČR v řadě mezinárodních organizací
 • je předsedou Českého výboru Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci
 • byl prvním rektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.

 • vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze
 • pracovala na Institutu zahraničního obchodu při Ministerstvu zahraničního obchodu
 • byla vědeckou pracovnicí v Ekonomickém ústavu ČSAV
 • zastávala funkci proděkanky na Obchodní fakultě VŠE
 • působila jako ředitelka odboru na Ústavu vnějších ekonomických vztahů při Ministerstvu zahraničního obchodu
 • založila informační centrum pro exportéry – agenturu CzechTrade a stala se jeho první generální ředitelkou
 • byla jmenována velvyslankyní ČR v SR Jugoslávie
 • je rektorkou Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • působil jako vědecký pracovník na Vojensko-politické akademii
 • pracoval jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV
 • zastával řadu vládních funkcí: náměstek místopředsedy vlády, 1. náměstek ministra spravedlnosti, náměstek ministra vnitra, ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • byl vedoucím Katedry evropských studií, veřejné správy a práva na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.