Hlavní menu CZ

Akademická rada

 

Předsedkyně rady:

doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., rektorka školy

Členové akademické obce školy :

Mgr. Lenka Bukovská
Mgr. Kateřina Baušteinová
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Jozef Ftorek, M.A.
doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
JUDr. Helena Chaloupková
Ing. Zdeněk Koníček
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.
doc. PhDr. Bronislav Kováčik, Ph.D.
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
PhDr. Jana Marková, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Matějka
PhDr. František Pertl
PhDr. Vít Rouč, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
dr. Luděk Švehlík, CSc.
JUDr. Štefan Viedenský

Nečlenové akademické obce školy :

Mgr. Martina Houdková – generální ředitelka VŠMVV Praha, o.p.s.
Mgr. Pavel Brabec – prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace
PhDr. Ĺudovít Hucík – zástupce ředitele Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě
PhDr. Jan Kohout
doc. Ing. Václav Petříček, CSc. – předseda představenstva, Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
PhDr. Ing. Miriam Zajacová - jednatelka společnosti Central European Education Institute, s.r.o.
JUDr. Věra Jeřábková, CSc. - ředitelka Diplomatické akademie MZV|
Ing. Martin Tlapa, MBA - náměstek ministra zahraničních věcí
doc. Ing. Štěpán Miller, CSc., MBA - ekonom