Hlavní menu CZ

Lidé

V této části najdete přehled klíčových pracovníků a osobností školy.

Řídící orgány školy byly ustaveny v souladu s ust. § 9a až § 16 zákona o obecně prospěšných společnostech a ve smyslu znění § 7 zákona. Jde o samosprávné akademické orgány a správní orgány.

Statutárním orgánem VŠMVVP je v souladu s § 9a zákona o obecně prospěšných společnostech generální ředitel. Podle potřeb může generální ředitel na základě souhlasu správní rady pověřit další určené osoby, zejména rektora, ředitele účelového zařízení (institutu) nebo zástupce zakladatele jednat, v rozsahu svého pověření, jménem VŠMVVP.

Samosprávnými akademickými orgány VŠMVVP jsou:

Správními orgány VŠMVVP jsou:

  • správní rada
  • generální ředitel
  • ředitel účelového zařízení (institutu)
  • dozorčí rada

Více informací najdete v podsložkách.