Hlavní menu CZ

O škole

Úplný název školy zní: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Oficiální zkratka: VŠMVVP

Podle § 39 odst. 1 zákona je VŠMVVP právnickou osobou, zřízenou podle zákona o obecně prospěšných společnostech jako obecně prospěšná společnost. V právních vztazích vystupuje a jedná svým jménem ve všech oblastech zabezpečované činnosti. VŠMVVP může zřizovat organizační jednotky a uskutečňovat doplňkové činnosti, které napomáhají naplňovat její poslání a udržovat její hospodářskou soběstačnost.

Jde o ojedinělou školu ve střední Evropě zaměřenou na vysokoškolskou přípravu členů diplomatických misí, zaměstnanců konzulátů, ministerstev a městských úřadů, pracovníků médií, komunikačních oddělení a všech, kteří pracují ve veřejném sektoru a nesou na sobě velkou zodpovědnost.

Její historie začala v roce 2001 a její hlavní sídlo je v centru Prahy, poblíž křižovatky Anděl. Škola disponovala několika pobočkami - v Bratislavě, Olomouci a Českých Budějovicích. Je domovem více než tisícovky studentů a studentek celé řady národností. Jako jediná škola ve střední Evropě, zaměřená na výuku diplomacie a mezinárodních vztahů a Public Relations, soustřeďuje ve svých prostorách vynikající mladé mozky a mezi vyučujícími významné osobnosti z řad historiků, diplomatů, politologů, komunikátorů a mediálních pracovníků.

Ve svém studijním programu zahrnujícím bakalářský i magisterský program navazuje na Střední odbornou školu Mezinárodních a veřejných vztahů v pražské Michli (založena 1991). Spolupracuje s řadou dalších partnerských organizací, především s Českých institutem marketingové a reklamní komunikace (ČIMRK), který zajišťuje pro školu některé speciální praktické stáže.

Mezi její absolventy patří řada osobností (zde najdete budovaný seznam). Kvalitu a zaměření školy dokládají témata akademických prací (Bakalářské práce a Diplomové práce) a odborné práce členů pedagogického sboru (Publikační činnost)

Více informací o škole najdete v samostatných kapitolách:

Vážným zájemcům o studium doporučujeme rozsáhlou a podrobnou samostatnou sekci pro uchazeče a dále podrobné informace o možnostech studia obecně. Nejste-li z Prahy, zjistěte si informace o možnostech studia na jednotlivých institutech naší školy bližších vašemu domovu.

Pro bývalé studenty je určen program Absolventi vč. průběžné nabídky možností odborných přednášek a doplňkového speciálního studia.

Aktivity školy – zajímají-li Vás zvláštní projekty a akce školy, Smluvní vztahy a spolupráce, obsah časopisu Pro a Proti, aktivity v rámci mezinárodního programu Erasmus či jak se o škole píše v médiích, budeme tím velmi potěšeni.

A jak to u nás vypadá? Chcete-li nás navštívit, podívejte se do kalendáře dnů otevřených dveří. Anebo prostřednictvím aplikace Google Maps:

 

Kam dál?Doporučujeme: