Hlavní menu CZ

Klub absolventů

Klub absolventů VŠMVV vznikl jako občanské sdružení v říjnu roku 2010. Již v listopadu téhož roku se uskutečnilo první Valné shromáždění, na kterém byl zvolen výbor Klubu absolventů. Složení Výboru bylo následující. Za akademický sbor Dr. Věra Křivá. Z řad absolventů jsou to Mgr. Dagmar Vejvodová a Mgr. Lukáš Školoud, který byl zároveň zvolen historicky prvním předsedou Výboru Klubu absolventů. Výbor měl také zastoupení dvou studentů VŠMVV, členů Akademického senátu, Rudolfa Vlčka a Milana Ertla. Tajemníkem Klubu absolventů se stal PhDr. František Pertl, prorektor pro zahraniční vztahy a PR.

Orgány a cíle klubu

Dalšími orgány KA jsou Valné shromáždění a Sekce klubu, přičemž Sekce klubu je nestálým orgánem a má poradní charakter Výboru. Členství v Klubu vzniká na základě přihlášky podané Výboru, za předpokladu splnění následujících podmínek. Jsou to, ukončení vysokoškolského vzdělání na VŠMVV a bezúhonnost. Přičemž členství zaniká na základě oznámení člena o ukončení členství, či na základě rozhodnutí Valného shromáždění při spáchání trestného činu.

Cílem Klubu absolventů je podpora aktivit a činnosti VŠMVV, udržování vazeb, kontaktů absolventů se svou alma mater a jejími pracovišti, i mezi sebou navzájem. Dalším cílem tohoto klubu je pořádání přátelských, společenských i odborných akcí a v neposlední řadě také poskytování oboustranně prospěšných služeb a vytváření dobrého podvědomí o VŠMVV.

Členové

Nyní je v Klubu absolventů registrováno 141 členů, přičemž další absolventi jsou kontaktováni a zváni do KA. Prozatím byla oslovena necelá 1/4 všech absolventů, přičemž na kontaktování ostatních absolventů se stabilně pracuje. Celkový počet absolventů se již překlenul přes hranici 600. Mnoho absolventů VŠMVV dnes zastává velmi atraktivní pracovní místa a to jak ve veřejné správě, tak v soukromých společnostech anebo jsou vlastníci úspěšných firem. Jako příklad můžeme uvést pozice na velvyslanectvích v Rusku, Kanadě, či Austrálii. Dále pak naši absolventi působí v kanceláři prezidenta republiky, nebo na Magistrátu hlavního města Prahy.

Aktivity

S absolventy jsme v plném kontaktu a VŠMVV pro ně pořádá společenské a přátelské setkání, jak na akademické, tak i na neakademické půdě, kde se mohou setkat se svými spolužáky a pedagogy. Mimo tyto akce jsou absolventi zváni na odborné přednášky a setkání se zajímavými osobnostmi. V poslední době to byli např. úspěšný podnikatel a motivátor Ing. Ivo Toman, eurokomisař Štefan Füle, či uznávaný publicista a sociolog Prof. PhDr. Jan Keller CSc (většinu z nich najdete v naší videogalerii).

Klub absolventů znamená pro školu velmi důležitou zpětnou vazbu z řad absolventů a nepochybně podporuje prestiž školy. VŠMVV má zájem o názory jak nynějších studentů, tak absolventů a tím se tato škola stává velmi flexibilní, což je v dnešní konkurenci velké plus.

Výbor KA

Mgr. Lenka Bukovská – členka výboru

PhDr. František Pertl – tajemník KA

Mgr. Dagmar Vejvodová – členka výboru

Mgr. Lukáš Školoud – předseda výboru

Bc. Vilém Juránek – člen výboru

Bc. Rudolf Vlček – člen výboru

Logo klubu

Nově vzniklé logo Klubu absolventů:

logo KA 300px